Šiesta správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Ďalšie nástroje

 

Tato sprava vychadza na začiatku noveho sedemročneho programoveho obdobia pre politiku sudržnosti, keď sa situacia v EU dramaticky liši od situacie na začiatku predchadzajuceho obdobia v roku 2007. V tej dobe v EU ešte stale trvalo obdobie hospodarskeho rastu. Uroveň prijmov, ako aj miery zamestnanosti a verejne investicie stupali, chudoba a socialne vylučenie sa znižovali a regionalne rozdiely sa zmenšovali. Napriek pozitivnym trendom však ešte vo viacerych oblastiach pretrvavali veľke rozdiely medzi regionmi.

Prichodom krizy sa toto všetko zmenilo. Od roku 2008 sa vyrazne zvyšil verejny dlh, prijmy mnohych obyvateľov v celej EU klesli, vo vačšine krajin klesla miera zamestnanosti a nezamestnanosť je najvyššia za poslednych viac než 20 rokov, pričom prevlada tendencia rozširovania chudoby a socialneho vylučenia. Zaroveň sa v mnohych krajinach zvačšili regionalne rozdiely v mierach zamestnanosti a nezamestnanosti, ako aj rozdiely v HDP na obyvateľa, zatiaľ čo v inych sa tieto rozdiely prestali stierať. Dosledkom tohto vyvoja je, že ciele strategie Europa 2020 v oblasti zamestnanosti a chudoby su teraz omnoho vzdialenejšie než boli pri ich povodnom stanoveni, a v kontexte vyraznych rozpočtovych obmedzeni bude na ich splnenie v priebehu ďalšich 6 rokov potrebne značne usilie.

More information :

Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications