SPRÁVA o stratégii Európskej únie pre podunajskú oblasť

Ďalšie nástroje

 

Podunajská oblasť zahŕňa 14 krajín, pričom osem z nich je členskými štátmi EÚ. Je domovom viac ako 100 miliónov ľudí, čo je pätina populácie EÚ. Tieto krajiny sú odlišné, pokiaľ ide o hospodársku silu, ale podunajská oblasť je úzko prepojená a má potenciál ďalšej integrácie a rastu.

Tento región sa transformoval prostredníctvom posledných dvoch rozšírení EÚ a čoskoro pristúpi Chorvátsko. Existuje ďalších päť krajín, ktoré rôznymi spôsobmi rozvíjajú svoje politické, sociálno-ekonomické a odvetvové vzťahy s EÚ. Región má strategickú polohu, otvára EÚ jej susedom, oblasti Čierneho mora, južnému Kaukazu a strednej Ázii. Nachádza sa v ňom najmedzinárodnejšia rieka sveta, ktorá je hlavnou prepravnou osou, životne dôležitým prepojeným hydrologickým povodím a celosvetovo uznaným ekologickým koridorom.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications