Politika súdržnosti EÚ 2014 – 2020: Návrhy Európskej komisie

Ďalšie nástroje

 

Aký je vplyv politiky súdržnosti EÚ?
Preco Komisia navrhuje zmeny na roky 2014 – 2020?
Aké sú hlavné zmeny?
Ako budú vyclenené financné prostriedky?
Kedy zmeny nadobudnú úcinnost?
Kde môžem nájst dalšie informácie?

Publications