Panorama 71: Rast a udržateľnosť ako priority portugalskej agendy

Ďalšie nástroje

 

Zimné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a popredné miesto tentoraz zaujíma Portugalsko.

S predstaviteľmi operačného programu a riadiaceho orgánu sme sa rozprávali o tom, ako sa Portugalsku darí vytvárať rast a zároveň zabezpečovať ekologické hospodárstvo a bojovať so zmenou klímy. Ilustruje to výber inovatívnych projektov.

Uvádzame aj hlavné zistenia najnovšej strategickej správy, ktorá poskytuje podrobné a aktualizované informácie o vykonávaní programov EŠIF na obdobie rokov 2014 – 2020 do konca roku 2018, pričom vychádza zo správ o pokroku členských štátov. Detailne sme sa pozreli aj na projekty financované pomocou cezhraničných programov spolupráce v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI) a na nedávnu prezentáciu fi-compass Showcase 2019, ktorá zahŕňa projekty podporované finančnými nástrojmi EŠIF.

Na stránkach s fotografiami sa venujeme Európskemu týždňu regiónov a miest 2019, ktorý sa v mnohom zaradil medzi zatiaľ najobľúbenejšie a najúspešnejšie ročníky, a predstavujeme dve mapy opisujúce európsku cestnú dopravnú dostupnosť.

Rubrika Vašimi slovami obsahuje príspevky z Lisabonu a údolia Tagus a predstavitelia spoločnosti META Group tu hovoria o príležitostiach spojených s finančnými nástrojmi založenými na vlastnom imaní. Dozvieme sa aj o skúsenostiach mladých ľudí, ktoré získali prostredníctvom mediálneho programu Youth4Regions. V časti zameranej na projekty navštívime Česko, Španielsko, Maďarsko, Francúzsko a Belgicko.

Publications