Panorama 69: Moravsko-Sliezsko sa spamätáva zo svojej priemyselnej minulosti

Ďalšie nástroje

 

Letné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a okrem širokej škály tém obsahuje aj posledný, rozlúčkový editoriál od našej končiacej komisárky Coriny Creţuovej.

V rubrike zameranej na regióny sa tentokrát venujeme Moravsko-Sliezsku v Čechách. Nájdete v nej rozhovor s hajtmanom Ivom Vondrákom, príklady projektov a analýzu spôsobu, akým sa vyrovnávajú s prechodom z uhoľného priemyslu na klimaticky neutrálnejšie hospodárstvo. Pozrieme sa aj na nadnárodnú spoluprácu v rámci programu Interreg, najlepšie postupy a projekty z celého kontinentu a predstavíme vám, ako sa kompetenčným rámcom EÚ zabezpečuje efektívne riadenie finančných prostriedkov EÚ.

V časti Vašimi slovami uvádzame úvahy dvoch poslancov EP o výbore REGI, a to Constanze Krehlovej a Jana Olbrychta, ako aj skúsenosti mladších ľudí s mediálnym programom Youth4Regions.

Pozrieme sa na to, ako Sieť úradov pre širokopásmové pripojenie (BCO) pomáha preklenúť rozdiely medzi regiónmi v oblasti digitalizácie a ako sa medziregionálnou spoluprácou zlepšuje kybernetická bezpečnosť. V časti venovanej projektom navštívime Cyprus, Francúzsko a Kanárske ostrovy.

Publications