Panorama 67: Príbehy úspechu v našich regiónoch a za hranicami

Ďalšie nástroje

 

Zimné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a pokrýva širokú škálu tém od mestských otázok cez kultúru po priemyselný prechod.

Na úvod si môžete prečítať správu rakúskeho predsedníctva o tom, ako ich tím pripravil rokovania v Rade o legislatívnom balíku na roky 2021 – 2027. V rozhovore sa tentokrát spoločne predstavili ministerská predsedníčka Malu Dreyer a minister hospodárstva pre Porýnie-Falcko, Dr. Volker Wissing. Pozrieme sa tiež na to, ako finančné prostriedky EÚ prispeli k Európskemu roku kultúrneho dedičstva, ako pomáhajú regiónom, v ktorých dochádza k priemyselnému prechodu, a priblížime niektoré projekty podporované v rámci programu Inovačné činnosti v mestách.

V časti Vašimi slovami sú predstavené názory z Kastílie-La Mancha, Fínska a južného Poľska a mladí ľudia rozprávajú o svojich skúsenostiach s dobrovoľníckym mládežníckym programom iniciatívy Interreg a mediálnym programom Youth4Regions.

Porozprávali sme sa aj s tohtoročnými víťazmi ocenenia RegioStars, pripomíname si niektoré fotografie z tohtoročného Európskeho týždňa regiónov a miest a predstavujeme niekoľko najdôležitejších bodov z aktuálne vydanej Regionálnej ročenky Eurostatu pre rok 2018. V časti venovanej projektom navštívime Poľsko, Dánsko, Slovensko, Taliansko a Grécko.

Publications