Panorama 65: Politika súdržnosti: smerom k inteligentnejšej budúcnosti

Ďalšie nástroje

 

Letné vydanie časopisu Panorama, ktoré je teraz k dispozícii na stiahnutie, sa pozerá do budúcnosti a hodnotí rozpočet navrhnutý Európskou komisiou na obdobie financovania 2021 – 2027. Okrem úvodného článku, v ktorom sa uvádzajú návrhy a to, ako snáď pomôžu pri reforme politiky súdržnosti, máme exkluzívny rozhovor s komisárkou Creţuovou, v ktorom sa uvádzajú najdôležitejšie vývojové trendy a ich odôvodnenie, a predstavujeme prvotné reakcie rôznych zainteresovaných strán v celej Európe.

Zameriavame sa tentokrát na Írsko, ktoré v súčasnosti oslavuje 45 rokov členstva v EÚ. V rozhovore s ministrom verejných výdavkov Paschalom Donohoem a prostredníctvom výberu projektov preukazujeme, ako finančné prostriedky z EFRR pomohli Írsku stať sa inovačnejším a konkurencieschopnejším.

Predstavujeme 21 finalistov tohtoročných ocenení Regiostars a ponúkame prehľad tém a podrobností nasledujúceho Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Bruseli. Takisto skúmame rôzne projekty kultúrneho dedičstva podporované z EFRR pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva a v sekcii Zachytené na kamere upriamujeme pozornosť na inovácie v Poľsku. Podávame správu o nedávnej konferencii o dobrej správe vecí verejných a prehľad rôznych iniciatív, ktoré pomáhajú pri budovaní administratívnych kapacít v celej EÚ, a sledujeme pokračujúce dobrodružstvá našich mladých európskych hviezd sociálnych médií, ktoré cestujú naprieč kontinentom v rámci projektu EU Road Trip. Sekcia projektov je venovaná návšteve Talianska, Francúzska a Bulharska.

Publications