Príspevok EÚ posilňuje celosvetovú mestskú agendu OSN

Ďalšie nástroje

 

Vitajte pri čítaní zimného vydania časopisu Panorama na rok 2016. V hlavnej téme tohto vydania sa venujeme účasti EÚ na nedávnej konferencii Habitat III v ekvádorskom Quite, ktorá umožnila výmenu skúseností v oblasti udržateľného rozvoja miest z celého sveta. Hodnotíme tohtoročný úspešný Európsky týždeň regiónov a miest, predstavujeme niektoré kľúčové zistenia z hodnotenia ex-post zameraného na obdobie financovania 2007 – 2013 a pozrieme sa aj na budúcnosť stratégie pre region Baltského mora. V hĺbkovom pohľade na jeden región EÚ sa venujeme novovytvorenému francúzskemu regiónu Grand Est. Uvádzame aj rozhovor s predsedom regionálnej samosprávy a komisárkami Creţuovou a Thyssenovou a oboznámime vás s niekoľkými úspešnými projektmi. Sekcia Vašimi slovami obsahuje príspevky z Poľska, Talianska, Rumunska a Holandska. 

Naša sekcia venovaná projektom obsahuje príspevky z Grécka a Holandska a v rámci rozhovoru sa bližšie pozrieme na project lodnej dopravy v regióne Južné Pobaltie. Nájdete tu aj plagát s najlepšími príspevkami zo súťaže Európa v mojom regióne.

Publications