Panorama 55: Realizácia investičnej politiky EÚ

Ďalšie nástroje

 

Zimné vydanie 2015 časopisu Panorama je teraz dostupné online. Titulný článok je venovaný prínosu regionálnej politiky k hlavným prioritám EÚ na obdobie 2014 – 2020. Informačné obrázky, príklady projektov a interview s komisárkou Corinou Creţuovou ukazujú, ako európske štrukturálne a investičné fondy pomáhajú v mnohých oblastiach od pracovných miest cez výskum po migráciu. 

V sérii interview s regionálnymi orgánmi hovoríme s Jane Huttovou, ministerkou financií a vládneho obchodu Walesu, a Tomislavom Donchevom, bulharským podpredsedom vlády, o prínose fondov EÚ k posilneniu ich hospodárstiev. Na inom mieste predstavíme výhercov tohtoročného ocenenia RegioStars a prvé tri najlepšie príspevky fotografickej súťaže Európa v mojom regióne, priblížime činnosť Siete pre výskum a inovácie v európskych regiónoch (ERRIN), vysvetlíme koncept Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a pozrieme sa, ako fondy EÚ pomáhajú Európe reagovať na migračnú krízu. Sekcia Vašimi slovami obsahuje príspevky z Poľska, Dánska, Fínska a Českej republiky. 

Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

Publications