Panorama č. 53: Európa sa digitalizuje

Ďalšie nástroje

 

Letné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii online v angličtine. Titulný článok je venovaný 25. výročiu programu Interreg. Ponúka prehľad jeho 20 najúspešnejších projektov, harmonogram špeciálnych podujatí v rámci jeho výročia a interview s Iskrou Mihaylovou, poslankyňou EP a predsedníčkou Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu. Ďalší hlavný článok objasňuje, ako politika súdržnosti pomôže financovať základné prvky nedávno ohláseného jednotného digitálneho trhu, od širokopásmového pripojenia po otvorené údaje a služby elektronickej štátnej správy.

V sérii interview s regionálnymi orgánmi hovoríme s predsedom kraja Övre Norrland a predsedom Galície o skúsenostiach ich regiónov s politikou súdržnosti a sekcia Vašimi slovami obsahuje príspevky zo šiestich regiónov z celého kontinentu.

Inde zas ponúkame náhľad na atrakcie, ktoré bude možno nájsť na tohtoročnom podujatí OPEN DAYS, a spustenie európskej platformy inteligentnej špecializácie pre energiu.

Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

Publications