Panorama č. 52: Podanie pomocnej ruky na dosahovanie cieľov politiky súdržnosti

Ďalšie nástroje

 

Jarné vydanie časopisu Panorama je momentálne dostupné online v anglickom jazyku a jeho titulné články venujú pozornosť plánom Komisie na inteligentnejšie investovanie a účinnejšie vykonávanie politiky súdržnosti. Prvý článok sa venuje práci nedávno vytvorenej pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie politiky súdržnosti, ktorá sa snaží pomôcť krajinám s podpriemernou mierou absorpcie, zatiaľ čo druhý článok sa zaoberá zavedením poradenských služieb fi-compass a ich súladu s investičným plánom pána predsedu Junckera. Pokračujeme aj v našom seriáli o rozvoji operačných programov v jednotlivých členských štátoch, pričom sa pozrieme na Slovinsko a Grécko a na konkrétne regióny vo Francúzsku a Poľsku.

Na inom mieste predstavujeme investičné činnosti EÚ v iných častiach sveta, a to od spolupráce s rôznymi krajinami v Latinskej Amerike až po priamejšie investície do najvzdialenejších regiónov EÚ, v súvislosti s návštevou komisárky Creţu v Guadeloupe.

Pripomenieme si aj historické pozadie EFRR pri príležitosti jeho 40. výročia, ktoré oslavuje teraz na jar, a venujeme tu priestor osobným postrehom bývalého hovorcu Komisie pre regionálnu politiku.

Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

Publications