Panorama 51 - Nová Komisia sa ujíma úradu

Ďalšie nástroje

 

Zimné vydanie časopisu Panorama začína exkluzívnym interview s novou komisárkou pre regionálnu politiku Corinou Crețu, v ktorom predstavuje svoju víziu vývoja tejto politiky v najbližších rokoch. Ďalší dôležitý článok prezentuje, ako politika súdržnosti EÚ pomáha riešiť výzvy v oblasti zmeny klímy a energetickej bezpečnosti prostredníctvom investovania do nízkouhlíkového hospodárstva. Pozrieme sa aj na niekoľko iniciatív spustených Európskou komisiou, ktoré majú pomáhať členským štátom EÚ pri posilňovaní administratívnej kapacity na správu európskych štrukturálnych a investičných fondov, a analyzujeme správu „Van den Brande Report“ o viacúrovňovom riadení a partnerstve, ktorá sa zameriava na zabezpečenie lepšieho súladu medzi stratégiou Európa 2020 a dohodami o partnerstve.

Na inom mieste vyhodnocujeme úspech tohtoročného podujatia OPEN DAYS v Bruseli, opisujeme hlavné výzvy a výsledky talianskeho predsedníctva Európskej rady, pozrieme sa na budúcnosť programu rozvoja miest EÚ a skúmame minulosť, prítomnosť a budúcnosť územnej spolupráce Interreg.

Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

Publications