Panorama 45 - Zmierenie komunít

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2013

Hlavnou témou tohto čísla je úloha politiky súdržnosti pri návrate rastu do Európy. Politika súdržnosti predstavuje investičnú časť rozpočtu EÚ zameranú na podporu rastu a konkurencieschopnosti zužitkovaním silných stránok regiónov. V budúcnosti bude táto politika ešte viac prispievať k spĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020 a bude sa zameriavať na udržateľné investície v rámci efektívnejšieho používania investícií EÚ, štátnych a regionálnych investícií.

K ďalším častiam obsahu patrí napríklad program EÚ PEACE, ktorý má za cieľ podporiť zmierenie rozdelených komunít v Severnom Írsku a pohraničnej oblasti Írska, a článok o kľúčovej úlohe miest, ktoré sú hlavnými nástrojmi európskeho hospodárstva. Komisia prednedávnom vytvorila podrobnú databázu najlepších postupov mestského rozvoja poskytujúcu podrobný prehľad projektov. Prehľad môže slúžiť ako zdroj inšpirácie mestám, riadiacim orgánom a ďalším zúčastneným stranám.

Publications