Panorama 44 - Inteligentná špecializácia, Hnací motor budúceho hospodárskeho rastu regiónov Európy

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2012

Zimné vydanie časopisu Panorama na rok 2012 s názvom „Inteligentná špecializácia“ je odteraz dostupné online. Hlavným obsahom vydania je 6-stranový článok o stratégiách Inteligentnej špecializácie, ktoré posilňujú regionálny ekonomický rast. Článok analyzuje základné pojmy a možnosti týkajúce sa inteligentnej špecializácie, podporu poskytovanú platformou S3 a správy zo seminára Európskej komisie v Bari v septembri 2012. Seminár pomohol talianskym regiónom pripraviť sa na uplatňovanie týchto stratégií v programovom období rokov 2014 až 2020.

Ďalšiu dôležitú časť obsahu tvorí exkluzívny rozhovor s poľskou ministerkou pre regionálny rozvoj Elżbietou Bieńkowskou, v ktorom opisuje úspechy Poľska dosiahnuté v oblasti rozvoja infraštruktúry, vytvárania pracovných príležitostí a zvyšovania HDP v čase od vstupu Poľska do EÚ v roku 2004. Poskytuje tiež pohľad do budúcnosti, v ktorej ministerka očakáva zvýšené investície do výskumu a inovácií a do zabezpečovania udržateľných energetických zdrojov a dopravných riešení v ďalšom programovom období.

Ďalšia časť analyzuje najnovšie výsledky výskumu Eurobarometer s názvom „Pohľad z regiónov“, ktorý priniesol niektoré prekvapivé pozitívne zistenia týkajúce sa kvality života a očakávaní do budúcnosti. Ďalej sú predstavení víťazi fotografickej súťaže „Európa v mojom regióne“ spolu s vyberateľným mozaikovým plagátom obsahujúcim niektoré z mnohých súťažných príspevkov.

Vydanie tiež obsahuje ukážku vybratých profilov súťaže Regiostars 2014 a ďalšie profily úspešných projektov v regiónoch z celej EÚ.

Publications