Panorama 42 - Partnerstvo v politike súdržnosti - Posilňovať uplatňovanie tejto kľúčovej zásady

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

Ústredným prvkom úspešného využívania štrukturálnych fondov EÚ je partnerstvo s miestnymi aktérmi na rôznych úrovniach v oblasti plánovania, realizácie a hodnotenia programov. Na dosiahnutie maximálneho vplyvu prostriedkov EÚ a zaistenie ich čo najúčinnejšieho využívania sa musí efektívne zužitkovať a integrovať odbornosť rôznych partnerov.

Publications