Panorama 41 - Zacielenie výsledkov - Doladenie politiky súdržnosti

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2012

Inteligentnejšia a sústredenejšia politika súdržnosti je kľúčovým cieľom nového prístupu, ktorý sme predstavili v októbri 2011. Politika súdržnosti sa tak môže stať hlavnou investičnou stratégiou Európskej únie po roku 2013 a ústredným nástrojom na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, teda rastu a zamestnanosti.

Publications