Panorama 40 - Politika súdržnosti v rokoch 2014-2020 Investície do európskych regiónov

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2011

Komisia v októbri predstavila návrhy politiky súdržnosti po roku 2013. V tomto čísle časopisu Panorama vám ponúkame prehľad návrhov, ako aj pripomienky kľúčových zainteresovaných strán.

Tento nový prístup k politike súdržnosti sa začína presadzovať vo chvíli, keď je hospodársky rast vo všetkých členských štátoch EÚ mimoriadne dôležitý. Európa musí viac ako kedykoľvek predtým uskutočniť potrebné investície na všetkých úrovniach, čo pomôže oživiť jej hospodársky potenciál a vytvoriť pracovné miesta.

Politika súdržnosti spravuje viac ako 350 miliárd EUR – tretinu celkového rozpočtu EÚ – a sme presvedčení, že by sa mala stať významným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

Publications