Panorama 38 - Prepojenie Európy - Doprava a regionálna politika

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2011

Doprava je oveľa viac než len premiestňovanie sa z jedného miesta na druhé: ide o siete podporované a rozvíjané z prostriedkov EÚ, ktoré pomáhajú vytvárať hospodársky rast, trvalú udržateľnosť a prístup k nevyhnutným službám. V tomto čísle časopisu Panorama komplexne preberieme celú tému: počínajúc vysokorýchlostnými železničnými traťami spájajúcimi jednotlivé krajiny až po mestské dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu.

Publications