Panorama 37 - Stratégia Eú pre podunajskú oblasť - jednotná odpoveď na spoločné úlohy

Ďalšie nástroje

 

Dunaj, druhá najdlhšia rieka Európy dosahujúca približne 2 850 km, spája Čierny les a Čierne more a preteká cez desať krajín, pričom v jej povodí ležia ďalšie štyri. Vodné elektrárne, paneurópsky dopravný koridor a domov pre niektoré z najvzácnejších európskych druhov – tlaky kladené na túto rieku sú často protichodné a politické zmeny v regióne majú vplyv aj na spôsob riešenia problémov.

Publications