Panorama 34 - Regionálna politika – integrovaný prístup 360° pohľad

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2010

V posledných rokoch sa diskusia o európskej politike súdržnosti sústreďuje na jej prínos ako integrovaného prístupu k tvorbe politík. Čo to však naozaj znamená? V tomto vydaní Panoramy vysvetlíme, čo je to integrovaný prístup.

Publications