Panorama 28 - Zelená kniha o územnej súdržnosti, ďaleko dopredu

Ďalšie nástroje

 

V roku 2006 prijala Rada strategicke smernice Spoločenstva, v ktorych je uvedene, že „podpora uzemnej sudržnosti by mala byť sučasťou usilia pre zaistenie, aby malo každe europske uzemie priležitosť prispieť k agende rastu a zamestnanosti“. Strategicke smernice o rozvoji vidieka tiežvyzdvihuju prispevok programov suvisiacich s uzemnou sudržosťou.

Vo zvyšnej miere sa uznava potreba podpory spoluprace, dialogu a partnerstva medzi roznymi urovňmi vlady, organizaciami a ľďi vykonavajucimi politiku na mieste.

Vzhľdom na tieto problemy a zmeny sposobene nedavnym rozšrenim, potrebu harmonizovaťsilne stranky na členie vyzvam globalnej ekonomiky a zavaznemu pravidlu smerovaťusilie k udržteľejšemu rastu, Komisia vydala tuto zelenu knihu a spustila jej fazu konzultacii. Takž č je naozaj pre diskusiu?

More information :

Územná súdržnosť

Publications