Politika súdržnosti 2007 – 2013: Komentáre a oficiálne texty

Ďalšie nástroje

 

Politika súdržnosti Európskej únie, ktorá je zahrnutá do zmlúv od roku 1986, si stanovila za cieľ znížiť rozdiel medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a posilniť ekonomickú a sociálnu súdržnosť. Harmonizačné úsilie bolo treba posilniť po vstupe desiatich nových krajín v roku 2004 a neskôr Bulharska a Rumunska v roku 2007. Hlavní príjemcovia fondov boli vyzvaní k tomu, aby prispeli k hospodárskemu rozvoju ich nových partnerov.

V tom istom čase Európska únia ako celok čelí výzvam, ktoré súvisia so zrýchlením hospodárskej reštrukturalizácie vyplývajúcej z globalizácie, otvorenia obchodu, vplyvu technologickej revolúcie, rozvoja znalostnej ekonomiky, starnúcej populácie a nárastu počtu imigrantov.

Publications