Infographic : Reformovaná politika súdržnosti v Európe : Hlavná investičná politika pre rast a pracovné miesta

Ďalšie nástroje

 

Infographic : Reformovaná politika súdržnosti v Európe : Hlavná investičná politika pre rast a pracovné miesta

More information :

Politika súdržnosti 2014-2020

Publications