9 spôsobov, ako v Európe funguje Politika Súdržnosti: hlavné výsledky 2007 – 2013

Ďalšie nástroje

 

Politika súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 sa vykonávala v problematickom období. Európu zasiahla hospodárska a finančná kríza, ktorou sa obmedzili
verejné investície, čím finančné prostriedky politiky súdržnosti nadobudli ešte väčší význam pre rast a tvorbu pracovných miest. 

V nezávislom odbornom hodnotení obdobia rokov 2007 – 2013 sa zistilo, že investície politiky súdržnosti mali pozitívne, hmatateľné výsledky, či už ide
o tvorbu pracovných miest, pozitívny vplyv na regionálne rozdiely či zvýšenie HDP.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications