Môj región, moja Európa, naša budúcnosť Siedma správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Ďalšie nástroje

 

Hospodárstvo EÚ opäť zaznamenáva po recesii s dvojitým dnom v rokoch 2008 a 2011 rast. Kríza vážne zasiahla takmer všetky členské štáty. Zastavila dlhodobý pokles rozdielov v HDP na obyvateľa medzi členskými štátmi. Na začiatku oživenia sa však tieto rozdiely začali znova zmenšovať a všade sa zaznamenával rast a vyššie sadzby v krajinách s nižším HDP na obyvateľa.

Prvé príznaky zmiernenia rozdielov sú evidentné aj na regionálnej úrovni v celej EÚ. Regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti a nezamestnanosti sa od roku 2008 zväčšovali a rovnako aj rozdiely v HDP na obyvateľa. Rozdiely v zamestnanosti v roku 2014 a následne rozdiely v HDP na obyvateľa v roku 2015 sa začali zmenšovať. Napriek tomu je úroveň HDP na obyvateľa a miera zamestnanosti v mnohých regiónoch ešte nižšia ako pred krízou.

V rokoch 2000 až 2015 sa HDP na obyvateľa v mnohých menej rozvinutých regiónoch približovalo k priemeru EÚ na základe rýchlejšieho rastu produktivity, znížila sa však miera zamestnanosti. Spracovateľskému priemyslu sa v týchto regiónoch z väčšej časti darilo, čo pomohlo spoločnostiam konkurovať v rámci jednotného trhu a aj na celom svete. Na to, aby mohlo ich zbližovanie pokračovať, sa tieto regióny budú musieť posunúť vyššie v hodnotovom reťazci k činnostiam s vyššími nárokmi na zručnosti, technológiu a inovácie, a to najmä preto, lebo globalizácia a technologický vývoj by mohli rýchlo oslabiť ich ekonomickú výkonnosť.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications