Budúcnosť Fondu solidarity Európskej únie

Ďalšie nástroje

 

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol vytvorený v roku 2002 s cieľom poskytnúť EÚ nástroj, prostredníctvom ktorého by bolo možné účinne reagovať na veľké prírodné katastrofy, ktoré postihujú členské štáty alebo krajiny, ktoré rokujú o svojom pristúpení k EÚ. Dovtedy neexistoval žiadny podobný nástroj pre vnútorné opatrenia.

Do konca roka 2010 Komisia dostala 85 žiadostí o finančnú pomoc z 23 krajín: 27 z týchto žiadostí spadá do kategórie „veľká prírodná katastrofa“, ktorá je hlavnou oblasťou uplatňovania tohto fondu.

More information :

European Union Solidarity Fund (EUSF)

Publications