Usmernenie k spracovaniu chýb zverejnených vo výrocných kontrolných správach

Ďalšie nástroje

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť ďalšie usmernenie prostredníctvom objasnenia hlavných otázok, ktoré položili členské štáty (ďalej len „ČŠ") v súvislosti s mierami chybovosti zverejnenými vo výročnej kontrolnej správe (ďalej len „VKS") a vplyvom týchto mier chybovosti v audítorskom stanovisku orgánu auditu (ďalej len „OA").

Publications