Pracovný dokument 4: Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/08/2006

Cieľom tohto dokumentu je predložiť súbor pracovných pravidiel, ktoré budú viesťk väčšej jednotnosti a presnosti v budúcich analýzach nákladov a výnosov (ANV) v žiadostiach o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézneho fondu, a takto k lepšiemu rozhodovaniu na základe informácií.

Tento dokument je určený riadiacim orgánom, ktoré si objednávajú analýzy nákladov a výnosov alebo ich vykonávajú vnútorne. Nie je však návodom ani príručkou na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov.

 

Publications