Úvod do politiky súdržnosti EÚ

Ďalšie nástroje

 

Politika súdržnosti je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ

Zameriava sa na všetky regióny a mestá v Európskej únii s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov.

 

Publications