Zameranie investícií na kľúčové priority rastu: Posilnenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (malé a stredné podniky)

Ďalšie nástroje

 

Prečo by mala EÚ investovať do malých a stredných podnikov?

  • 99 % podnikov v EÚ (asi 20 miliónov) sú malé a stredné podniky, tzn. majú menej ako 250 zamestnancov. Tieto podniky slúžia ako kľúčový motor hospodárskeho rastu, inovácií, zamestnanosti a sociálnej integrácie. Sú chrbticou európskeho hospodárstva.
  • Európske malé a stredné podniky sú kľúčom k jej obnove, keďže vytvárajú 2 z každých 3 pracovných miest v súkromnom sektore a stále dosahujú dvojnásobne vyšší rast zamestnanosti ako väčšie podniky.
  • Malé a stredné podniky potrebujú pomoc pri prístupe k financovaniu a prilákaní kvalifikovaných pracovníkov a sú voči hospodárskym zmenám citlivejšie.
  • Aby zostali konkurencieschopné na svetovom trhu, musia byť malé a stredné podniky produktívnejšie a musia zlepšiť kvalitu a odlíšenie svojich výrobkov, služieb a marketingu.

Publications