Európsky kódex správania pre poskytovanie mikroúverov

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/10/2011

Európsky trh mikrofinancovania je mladý a rastúci sektor, ktorý má značný potenciál. Tento trh je však ešte dosť heterogénny z dôvodu rozdielnych právnych a inštitucionálnych rámcov v členských štátoch a rozmanitosti
poskytovateľov mikroúverov. Mikroúvery v EÚ poskytujú finančné inštitúcie, ako napríklad komerčné banky, sporiteľne, družstevné banky a verejné banky, ale aj mnohé nebankové subjekty, ako napríklad mikrofinančné inštitúcie, nadácie, úverové združenia, charitatívne organizácie, mimovládne organizácie a iné.

Publications