STRATÉGIA EÚ PRE PODUNAJSKÚ OBLASŤ: Spolupráca pre udržateľný rast a bezpečnosť

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech German English Hungarian Romanian Slovak Slovenian
Period : 2007-2013
Date : 01/11/2011

STRATÉGIA EÚ PRE PODUNAJSKÚ OBLASŤ: Spolupráca pre udržateľný rast a bezpečnosť

 

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications