Nariadenia pre štrukturálne fondy pre obdobie rokov 2000 - 2006

Ďalšie nástroje

 

Politická dohoda o nariadeniach pre obdobie rokov 2000 až 2006 sa dosiahla počas zasadnutia Európskej rady v Berlíne v dňoch 24.-25. marca 1999. (závery) da de en es fr it nl pt fi svpdf