Dostupný rozpočet 2014-2020

Finančné prostriedky na regionálnu politiku a politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 predstavujú 351,8 miliárd EUR.
Podrobné údaje a tabuľky sú dostupné na portáli údajov o politike súdržnosti.

Finančné alokácie 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)