Vzdelávacie nástroje pre mladých ľudí

Ďalšie nástroje

 

V uplynulých rokoch vytvorilo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku rôzne zábavné a vzdelávacie produkty pre mladých ľudí (vo veku približne 8 až 13 rokov) a pre učiteľov. Komiks, webový dokument, spoločenská hra o rozvoji regiónu, zápisník z ciest po EÚ...

WEBOVÝ DOKUMENT PARTNERI

WEBOVÝ DOKUMENT PARTNERIWebový dokument Partneri je pátracia hra využívajúca širokú škálu multimediálnych nástrojov, ktoré vás prenesú do šiestich regiónov Európskej únie. Pri pátraní spoznáte aktivity v rámci regionálnej politiky, ktorými sa podporuje rozvoj regiónov a občanov Európskej únie a väzby medzi nimi. Táto digitálna verzia vychádzajúca z komiksu Partneri ponúka zábavu a poučenie.

V každom zo šiestich príbehov musíte vypátrať stopy, ktoré vám pomôžu vyriešiť európsku záhadu.

UNI, HRA O REGIÓNOCH

UNIUNI! je jednoduchá a efektívna hra na princípe rôznych rolí, ktorú je možné hrať v škole. Cieľom je postaviť do popredia aktivity Európskej únie, ktorými sa podporuje súdržnosť všetkých regiónov Európskej únie.

Hru UNI! hrajú skupiny najmenej 2 hráčov vo veku od 10 rokov. Každá skupina musí pomôcť pri rozvoji náhodne vylosovaného regiónu prostredníctvom splnenia niekoľkých úloh vo forme pantomímy, kreslenia a hádania slov. Za každé úspešné splnenie úlohy získajú hráči hviezdy.
Víťazom je skupina, ktorá získa najviac hviezd.

Úlohy, ktoré musia riešiť skupiny detí, sú rozdelené do týchto šiestich tém: životné prostredie, energetika, vynálezy, vzdelávanie a spoločnosť, cestovný ruch a kultúra, a doprava.

Úplné pokyny dostupné na webovej lokalite hry vo forme súborov vo formáte PDF a poznámok pre učiteľov určených na prevzatie umožňujú učiteľom, ktorí majú o to záujem, rozložiť hru na jednu alebo dve vyučovacie hodiny.

Reklamné video, poďakovanie za účasť základnej škole pri Namure

Hra je v súčasnosti dostupná len vo francúzštine a od leta 2016 bude dostupná v nemčine a angličtine.

Táto publikácia je už rozobraná.

Žiadosť o jej nové vydanie môžete zaslať na adresu: regio-publication@ec.europa.eu

PUZZLE PRE EURÓPU

PUZZLE PRE EURÓPU Tieto puzzle vo veľkosti človeka sú unikátne umelecké dielo vyrobené z dreva. Hrá sa väčšinou v skupinách vo viacerých krokoch. Hráči musia najprv zostaviť mapu Európy pomocou kúskov zvláštnych tvarov. V ďalšom kroku sú potrebné určité geopolitické vedomosti. Hráči musia rozpoznať vlajku krajiny, jej názov a hlavné mesto v pôvodnom jazyku. Potom musia vyznačiť eurozónu. Nakoniec sa sústredia na moria, ktoré obklopujú Európu, a pomenujú ich.

Všetky zastúpenia a úrady Európskej komisie (http://ec.europa.eu/represent_sk.htm) majú k dispozícii jednu vzorku týchto puzzle. Často sa používajú pri prezentáciách pre skupiny študentov.KOMIKS PARTNERI

KOMIKS PARTNERIGenerálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku uverejňuje preklady komiksu „Partneri“ do všetkých úradných jazykov EÚ. Jeho cieľom je predstaviť mladým ľuďom regionálnu a mestskú politiku prostredníctvom šiestich príbehov. Tento album zahŕňa témy výskum a inovácia, rozvoj miest, životné prostredie, podpora MSP, sociálne začlenenie, IKT, spolupráca medzi regiónmi, doprava, solidarita medzi regiónmi v prípade prírodných katastrof atď.

Tieto ukážky zo života a príbehy mužov a žien boli inšpirované reálnymi projektmi financovanými EÚ. Preukazuje sa v nich, ako Európska únia prispieva k znižovaniu rozdielov v životnej úrovni a k podpore regiónov pri zabezpečovaní ich rozvoja.

Komiks je dostupný v EN, BG, CS, DA, DE, ET, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV a je možné objednať si ho cez internet z portálu EU Bookshop.

Úplná digitálna verzia komiksu je dostupná.

Komiks Partneri zahŕňa informačné listy:

  • mapu regiónov EÚ podľa stavu rozvoja,
  • stručný prehľad tém zahrnutých v komikse,
  • životný cyklus projektu financovaného EÚ,
  • stručný prehľad piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov,
  • súhrnnú schému o úlohe európskych inštitúcií a vzťahoch medzi nimi.

ZÁPISNÍK Z CIEST PO EÚ

ZÁPISNÍK Z CIEST PO EÚZápisník z ciest Travel Book je váš spoločník na cestách po Európe a zábavné puzzle. Je to viacjazyčný nástroj a zahŕňa mapu Európy. Dozviete sa viac o úlohe regiónov v rámci Európskej únie.

Využite ho ako osobný denník so zbierkou zábavných a informatívnych nálepiek, vďaka ktorým si zapamätáte svoje cestovné zážitky a skúsenosti.

Objavte jednu z tvárí rozmanitosti Európskej únie – brožúra zahŕňa všetkých 24 jazykov EÚ a všetky názvy sú uvedené v pôvodnom jazyku.

Pripojte sa ku komunite zápisníka Travel Book na adrese: www.thetravelbook.eu

Táto publikácia je už rozobraná.

Žiadosť o jej nové vydanie môžete zaslať na adresu: regio-publication@ec.europa.eu

KARTOVÁ HRA IN VARIETA CONCORDIA

KARTOVÁ HRA IN VARIETA CONCORDIA Zábavná a jednoduchá hra, ktorú si obľúbia ľudia všetkých vekových kategórií. Je jedinečná tým, že ju tvorí jedna škatuľa s tromi rôznymi hrami – obvyklá kartová hra, rodinná hra a puzzle označené mottom „in varieta concordia“.

Túto publikáciu si môžete objednať tu: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie