Infocentrum a Kontakty

Viac informácií o regionálnej politike EÚ

Ak máte otázky týkajúce sa regionálnej politiky EÚ, obráťte sa, prosím, na Europe Direct, informačnú službu Európskej komisie, prostredníctvom webového formulára uvedeného nižšie.

Kópie publikácií o regionálnej politike EÚ si môžete objednať prostredníctvom služby Europe Direct pomocou webového formulára uvedeného nižšie alebo na internetovej stránke EU Bookshop. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa publikácií o regionálnej politike EÚ, môžete poslať e-mail na adresu regio-publication@ec.europa.eu.

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o regionálnej politike EÚ, môžete sa prihlásiť do nášho zoznamu na rozosielanie.

Otázky novinárov a médií sa zasielajú zaslať hovorcovi komisára.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto internetovej stránky, obráťte sa na náš webový tím.

Kontaktné údaje pracovníkov GR pre regionálnu politiku nájdete v zozname pracovníkov Európskej komisie.

Ak máte podozrenie, že pri čerpaní financovania v rámci politiky súdržnosti došlo k podvodu alebo závažným nezrovnalostiam, obráťte sa na Európsky úrad pre boj proti podvodom.

Ako kontaktovať komisárku Elisa Ferreira a jej kabinet

Kontaktné údaje komisárky Elisa Ferreira, a jej kabinetu sú dostupné na webovom sídle komisárky.

Vzdelávacie nástroje pre mladých ľudí

V uplynulých rokoch vytvorilo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku rôzne zábavné a vzdelávacie produkty pre mladých ľudí (vo veku približne 8 až 13 rokov) a pre učiteľov. Komiks, webový dokument, spoločenská hra o rozvoji regiónu, zápisník z ciest po EÚ...

Vzdelávacie nástroje pre mladých ľudí
Spoznajte tieto rozmanité nástroje po kliknutí na tento odkaz. Príjemnú zábavu a nech žije Európa!

Adresy

Poštová adresa

European Commission
DG Regional and Urban Policy
B-1049 Brussels - Belgium

Adresa pre návštevy

Cours Saint Michel 1 (CSM1)

Cours Saint-Michel, 23
1040 Etterbeek, Belgium

Ako sa k nám dostanete

Formulár

Vašu otázku vybaví kontaktné centrum služby Europe Direct v mene Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku.