Technická pomoc

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Hlavným cieľom programu Technická pomoc je posilniť administratívne kapacity krajiny pri koordinácii, riadení a monitorovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Tento cieľ sa dosiahne zabezpečením účinného a transparentného systému podpory, zvýšením kvality administratívnych kapacít v oblasti riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrany finančných záujmov EÚ a poskytnutím možnosti pre úradníkov zotrvať dlhšie na svojej pracovnej pozícii.

Priority financovania

Program sa zameria na tieto dve hlavné priority:

 • Riadenie, kontrola a audit európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Systematická a technická podpora

Očakávaný vplyv

 • Stabilizovaný systém pre vykonávanie programu európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov v oblasti riadenia, kontroly a vykonávania európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Bezproblémové vykonávanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020
 • Pravidelné a spoľahlivé poskytovanie informácií apodávanie správ o ES
 • Výmena informácií o všetkých zainteresovaných stranách v súvislosti s riadením a vykonávaním programov európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Integrácia aplikácií e-cohesion a e-government do informačného systému, ktorý používa verejná správa
 • Štruktúry riadenia, vykonávania a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov vybavené modernými informačnými a komunikačnými nástrojmi

Regions

 • Slovakia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 159,071,912.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance

Financial information

Total OP budget: 187,143,427.00 €

Total EU contribution: 159,071,912.00 €

CCI number: 2014SK16RFTA001