Výskum a inovácie

Slovensko

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele:

Program sa zameriava na zvýšenie aktivít v oblasti inovácií a konkurencieschopnosti podnikov, zvlášť pri malých a stredných podnikoch, s cieľom zvýšiť ich pridanú hodnotu, stimulovať rast a tvorbu pracovných miest a zlepšiť fungovanie systému výskumu a inovácií. Zmobilizuje súkromné investície v oblasti výskumu a inovácií a podporí spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, inštitúciami vyššieho vzdelávania a podnikateľským sektorom. Program pokrýva všetky regióny Slovenska a pre krajinu predstavuje hlavný nástroj realizácie Stratégie pre inteligentnú špecializáciu v oblasti výskumu a inovácií.   

Priority financovania

Program sa zameria na tieto hlavné priority:

 • podpora výskumu, technologického vývoja a inovácií,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rastu malých a stredných podnikov. 

Očakávaný vplyv

 • Zvýšenie podielu podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10 %
 • Zvýšenie podielu malých a stredných podnikov na exporte o 4,4 %
 • Zvýšenie podielu malých a stredných podnikov na pridanej hodnote podnikateľského sektora o 5 %
 • Počet podnikov dostávajúcich podporu – 12 790
 • Počet nových podnikov dostávajúcich podporu – 5 090, z ktorých je 1 362 začínajúcich alebo vedľajších podnikov
 • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 4 140
 • Počet nových výskumníkov v očakávaných podnikoch – 1 030

Regions

 • Slovakia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 2,204,059,380.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness

Financial information

Total OP budget: 3,599,942,384.00 €

Total EU contribution: 2,204,059,380.00 €

CCI number: 2014SK16RFOP001