Central Europe

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Nadnárodná spolupráca v strednej Európe je katalyzátorom vykonávania inteligentných riešení, ktoré budú odpoveďou na regionálne výzvy v oblasti inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia, kultúry a dopravy. Program buduje regionálne kapacity v súlade s integrovaným prístupom zdola nahor, pričom zapája a koordinuje príslušných aktérov na všetkých úrovniach správy.

Priority financovania

Program sa zameria na tieto štyri hlavné priority:

 • Spolupráca v oblasti inovácií s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy
 • Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe
 • Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe
 • Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy

Očakávané vplyvy

 • Zlepšiť udržateľné prepojenia medzi aktérmi inovačných systémov v záujme posilnenia regionálnej inovačnej kapacity a zlepšiť zručnosti a podnikateľské kompetencie potrebné pre urýchlenie ekonomických a sociálnych inovácií
 • Vyvinúť a vykonávať riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejných infraštruktúrach; zlepšiť územne založené nízkouhlíkové energetické stratégie plánovania a politiky zmierňujúce zmeny klímy; zlepšiť kapacity plánovania mobility vo funkčných mestských územiach s cieľom znížiť emisie CO2
 • Zlepšiť kapacity integrovaného riadenia životného prostredia pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov;
 • Zlepšiť kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov
 • Zlepšiť plánovanie a koordináciu regionálnych systémov verejnej dopravy pre ich lepšie napojenie na národné a európske dopravné siete; zlepšiť koordináciu medzi aktérmi v oblasti nákladnej dopravy s cieľom zvýšiť využívanie multimodálnych ekologických riešení v nákladnej doprave

Regions

 • Austria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
  • BADEN-WÜRTTEMBERG
  • Stuttgart
  • Karlsruhe
  • Freiburg
  • Tübingen
  • BAYERN
  • Oberbayern
  • Niederbayern
  • Oberpfalz
  • Oberfranken
  • Mittelfranken
  • Unterfranken
  • Schwaben
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • SACHSEN
  • Dresden
  • Chemnitz
  • Leipzig
  • SACHSEN-ANHALT
  • THÜRINGEN
 • Hungary
 • Italy
  • NORD OVEST
  • Piemonte
  • Valle D'Aosta
  • Liguria
  • Lombardia
  • Nord-Est
  • Provincia Autonoma di Bolzano
  • Provincia Autonoma di Trento
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
 • Poland
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 246,581,112.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 298,987,026.00 €

Total EU contribution: 246,581,112.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN003