(Interreg V-A) SK-AT - Slovakia-Austria

Interreg

Ďalšie nástroje

 

Programme description

Hlavné ciele

Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko sa zameriava na inteligentný a udržateľný rast v rakúsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Cieľom programu je v prvom rade prispieť k inteligentnej špecializácii a cezhraničnému výskumu motivovanému iniciatívami v oblasti partnerských miest Viedeň a Bratislava. Po druhé, program podporí udržateľné riadenie a ochranu prírodných zdrojov v prírodnej oblasti pozdĺž bývalej „železnej opony“ a zavedie nové udržateľné riešenia dopravy. Tieto hlavné ciele doplní úsilie o posilnenie riadenia a inštitucionálnej spolupráce, ktoré bude viesť k integrovanejšej pohraničnej oblasti.

V záujme dosiahnutia týchto strategických cieľov sa program zameriava na zvýšenie počtu aktivít v oblasti cezhraničného výskumu a vývoja, aby tak poskytol nástroje na ochranu a riadenie životného prostredia v spoločných prírodných oblastiach, zintenzívnil vzájomné pôsobenie prostredníctvom lepšie integrovaných riešení dopravy a ďalej zlepšoval cezhraničné štruktúry riadenia.

Priority financovania

Program sa zameria na týchto päť priorít:

 1. prínos k rozvoju inteligentnej cezhraničnej oblasti,
 2. podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity,
 3. podpora udržateľných riešení dopravy,
 4. posilnenie cezhraničného riadenia a inštitucionálnej spolupráce,
 5. odborná pomoc.

Niektoré očakávané výsledky:

 • vyššia intenzita spolupráce v regionálnom inovačnom systéme,
 • zlepšené spoločné vysokoškolské vzdelávanie,
 • zníženie počtu zúžených koridorov pre divokú zver (z 12 na 9),
 • zlepšená cezhraničná mobilita a inteligentné riešenia dopravy,
 • vyššia atraktivita cezhraničnej oblasti v súvislosti s ekoturizmom,
 • intenzívnejšia inštitucionálna spolupráca.

Regions

 • Austria
  • OSTÖSTERREICH
  • Burgenland
  • Niederösterreich
  • Wien
 • Slovakia
  • Bratislavský kraj
  • Západné Slovensko

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 75,892,681.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 89,285,509.00 €

Total EU contribution: 75,892,681.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB003