Programy

Zhrnutia operačných programov, ktoré Európska komisia prijala na začiatku programového obdobia, nájdete nižšie. Programy pripravujú členské štáty alebo regióny a sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho fondu.
Ďalšie filtre sú k dispozícii pre:

Ďalšie nástroje

 

Národné programy

Rakúsko

Bulharsko

Belgicko

Česká republika

Cyprus

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Írsko

Taliansko

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Chorvátsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Španielsko

Švédsko

Spojené

Cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca