Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Estónska verejnoprávna televízna a rozhlasová spoločnosť ERR odvysielala minulý rok na jeseň sériu televíznych relácií......
Z novej správy programu EÚ URBACT sa dozvedáme, ako môžu mestské orgány podniknúť niekoľko jednoduchých, praktických krokov smerom......
Corine Creţu sa blíži koniec funkčného obdobia ako komisárky pre regionálnu a mestskú politiku. Pri tejto príležitosti vyzdvihuje niektoré......
Cieľom projektu, ktorý funguje v Banskej Bystrici na Slovensku a čerpá prostriedky z EFRR, je zvýšiť počet opatrovateliek a opatrovateľov pre starších......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset