Regionálna politika vo vašej krajine


Politika súdržnosti spôsobilosť 2014-2020
Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Komisia dnes oznámila prvú splátku finančnej pomoci Chorvátsku v hodnote 88,9 milióna eur v rámci Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) v......
Európska Komisia a Francúzska regionálna rada v Hauts-de-France, ako poverené subjekty spravujúce mestské inovačné opatrenia (UIA), dokončili......
Letné vydanie časopisu Panorama, ktoré je už k dispozícii na stiahnutie, vo svojom hlavnom článku predstavuje reakciu EÚ na krízu COVID-19.......
Výstavba nového urgentného príjmu nemocnice v Leviciach pokračuje podľa plánu aj napriek pandémii koronavírusu. Stavebné práce sú......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO