Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

V rámci iniciatívy Inovačné činnosti v mestách (UIA) sa poskytujú mestám EÚ prostriedky na financovanie inovačných projektov......
Rozhovor s tímom rakúskeho predsedníctva EÚ o stave rokovaní v Rade, o prístupe k zjednodušeniu, ale aj o jeho......
Zimné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a pokrýva širokú škálu tém od mestských otázok cez......
Dnešná správa ukazuje hlavné výsledky dosiahnuté v rámci piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov v polovici......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset