„Regions4GreenGrowth” sprijină regiunile să investească în scheme din domeniul energiilor ecologice

Un program inovator de schimb de cunoștințe a contribuit la creșterea investițiilor în proiecte energetice durabile în 13 regiuni din 10 țări europene, prin îmbunătățirea accesului la finanțare și sprijinirea regiunilor în dezvoltarea de politici destinate energiilor ecologice.

Alte instrumente

 
Turbine eoliene în Flevoland © Juul Baars. Turbine eoliene în Flevoland © Juul Baars.

" Pentru un politician este un lucru extrem de valoros să obțină recomandări din partea unei echipe de experți internaționali. Evaluările noastre inter pares s-au dovedit a fi o modalitate eficace de a dobândi cunoștințe referitoare la modul în care investițiile în domeniul energiilor durabile pot fi stimulate. Este uimitor că unii dintre partenerii noștri au început deja să pună în practică recomandările din cadrul evaluărilor inter pares, de exemplu prin crearea de noi instrumente financiare. "

Jan Nico Appelman, Comisarul adjunct al Reginei în provincia Flevoland

Într-o perioadă în care fondurile publice din majoritatea regiunilor europene înregistrează o tendință descendentă, unul din principalele obiective ale proiectului Regions4GreenGrowth (R4GG) este acela de a găsi noi modalități de finanțare a proiectelor din domeniul energiilor regenerabile, cum ar fi generarea de energie din surse regenerabile, precum și măsuri de eficiență energetică, contribuind astfel la atingerea de către UE a ambițioaselor sale ținte energetice.

Potențialii investitori în proiectele de infrastructură energetică ecologică întâmpină adeseori dificultăți în identificarea unor surse de finanțare, întrucât băncile se arată refractare la investițiile din acest sector. Totodată, finanțările publice din domeniul energiilor ecologice sunt adesea limitate și discontinue. Din aceste motive, proiectul R4GG pune un accent special pe stimularea schemelor de finanțare privat-public.

Prin intermediul acestui program, regiunile au beneficiat de consiliere privind, de exemplu, crearea de fonduri energetice regionale, societăți de servicii energetice și achiziții publice ecologice menite să stimuleze inovarea și piața locală.

Evaluare inter pares

Proiectul R4GG implică vizitarea altor regiuni de către partenerii din cadrul proiectului pentru a analiza provocările specifice cu care se confruntă regiunile respective. Aceste vizite, alături de organizarea de ateliere conexe, conferă regiunilor șansa de a face schimb de experiențe și de cunoștințe și permit găsirea unor soluții adaptate, astfel încât regiunile să beneficieze de sprijin în atingerea țintelor proprii în materie de energii durabile.

Un exemplu de o astfel de evaluare inter pares a fost vizita de cinci zile în regiunea Valencia din Spania, când experți din Țările de Jos, Ungaria, Suedia, precum și din cadrul Adunării Regiunilor Europene au furnizat consiliere privind crearea de clustere, utilizarea împrumuturilor în detrimentul subvențiilor în vederea creării unei comunități investiționale și a unui fond de investiții ecologice și îmbunătățirea comunicării. În prezent, măsurile în materie de eficiență energetică derulate în sectorul public sunt implementate cu succes.

Metodologia R4GG referitoare la evaluările inter pares a fost surprinzător de eficientă, întrucât echipa de experți internaționali deține solide cunoștințe și experiență. Practica a demonstrat că, în urma acestui proces, toate regiunile gazdă descoperă că dețin puncte nevralgice sau zone problematice la care alte regiuni au venit deja cu soluții.


Investiții totale și finanțare UE

Proiectul „Regions4GreenGrowth (R4GG)” dispune de un buget total de 2 090 577 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională al UE ridicându-se la 1 621 841 EUR prin intermediul Programului de cooperare teritorială europeană (CTE) INTERREG IVC pentru perioada de programare 2007-2013.


Data proiectului

29/09/2014