Mini Europe: Încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor

Un program de încurajare a antreprenoriatului în rândul tinerilor din Suedia a fost preluat cu succes în Regatul Unit şi Ţările de Jos, ca parte a proiectului transfrontalier Mini Europe.

Alte instrumente

 
Proiectul Mini Europe, având drept scop creşterea gradului de conştientizare privind antreprenoriatul în rândul tinerilor din Suedia, Ţările de Jos şi Regatul Unit. Proiectul Mini Europe, având drept scop creşterea gradului de conştientizare privind antreprenoriatul în rândul tinerilor din Suedia, Ţările de Jos şi Regatul Unit.

rogramul de instruire Antreprenor de vară pentru întreprinderi nou înfiinţate, organizat în centrul Suediei, a reprezentat un model de bune practici care ar trebui reproduse în alte regiuni. În cadrul programului Antreprenor de vară, studenţi şi elevi între 14 şi 20 de ani s-au reunit pentru a discuta şi a li se oferi instruire cu privire la înfiinţarea propriilor microîntreprinderi.

Iniţial, proiectul Mini Europe, cu o durată de trei ani, includea organizarea de ateliere de lucru similare în provincia olandeză Flevoland înainte de lansarea în nord-vestul Angliei (Regatul Unit), precum şi în alte municipalităţi din Ţările de Jos.

rogramului i se datorează creşterea gradului de conştientizare privind antreprenoriatul nu numai în rândul tineretului din Suedia, Flevoland şi Anglia, dar şi printre politicieni şi factorii de decizie, iar acest aspect a încurajat implementarea de politici orientate spre antreprenori, care au fost primite cu entuziasm de şcoli de formare vocaţională, reţele antreprenoriale, agenţii de dezvoltare regională, universităţi, bănci, municipalităţi şi de antreprenorii înşişi.

Icirc;n anul 2010, în Flevoland, 47 de tineri s-au înscris la programul de instruire; dintre aceştia 35 au fost selectaţi şi ulterior au participat la o sesiune de instruire de cinci zile despre înfiinţarea propriei companii. După vacanţa de vară, 16 dintre cei 35 de tineri şi-au înregistrat propriile companii la camera de comerţ locală.

Spectru larg de activităţi economice

Domeniile de activitate economică au fost variate: de la crearea de noi site-uri web la construcţia de bănci pentru grădină din coteţe vechi de pui, până la lansarea unei agenţii de organizare de evenimente.

rintre principalele realizări ale proiectului Mini Europe se numără schimbul de politici regionale privind dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi îmbunătăţirea acestora în opt regiuni din Europa. Proiectul a vizat în special probleme precum nevoia de implicare sporită în antreprenoriat a grupurilor slab reprezentate, de exemplu minorităţi, persoane cu handicap, femei şi tineri.

rin încurajarea lucrului în reţea interregional şi reunirii experţilor, a părţilor interesate şi a practicienilor din opt state membre ale Uniunii Europene, proiectul a promovat cu succes antreprenoriatul prin schimbul de experienţe şi bune practici dintre regiunile partenere.

uccesul proiectului Mini Europe în ceea ce priveşte încurajarea antreprenoriatului şi generarea de noi locuri de muncă şi de creştere economică a dus la apariţia unui nou proiect INTERREG IVC, denumit Smart Europe, prin care s-au extins realizările proiectului Mini Europe începând cu 2012.

e lângă aducerea unei versiuni a programului Antreprenor de vară în Ţările de Jos şi în nord-vestul Angliei, Mini Europe a asigurat şi transferul bunelor practici interregionale în domenii precum instrumente de inginerie financiară pentru IMM-uri, internaţionalizare şi dezvoltarea de clustere. Pe lângă parteneriatele din Regatul Unit şi Suedia, Mini Europe a creat şi parteneriate interregionale cu programe din Spania, Ungaria, România, Grecia şi Italia. Cooperarea şi schimbul de bune practici dintre nord-vestul Angliei şi regiunea Észak Alföld din Ungaria a dus la contribuţia clusterelor din Ungaria la scrierea unui manual privind internaţionalizarea clusterelor.

Icirc;ntre timp a fost transferat cu succes din centrul Suediei către Regatul Unit un alt program care îşi propune să încurajeze creativitatea în companiile care nu au experienţă în design. Proiectul Summer Design Office include plasarea de studenţi de la facultăţi de design în cadrul companiilor, oferindu-le astfel acestora posibilitatea de a obţine o experienţă de muncă interesantă şi substanţială.

„Mini Europe a stimulat cu adevărat inovaţia şi antreprenoriatul în regiuni din state membre noi şi mai vechi. Răspândirea internaţională a programului Antreprenor de vară, cu misiunea de a stimula înfiinţarea de noi companii de către tineri, este un exemplu bun. Participarea la acest proiect pentru a contribui la dezvoltarea şi coeziunea economică din Europa a reprezentat o experienţă revelatoare”.

  • Jan Nico Appelman, Comisarul adjunct al Reginei în provincia Flevoland

Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţiile totale în proiectul „Mini Europe” s-au ridicat la 1 991 638 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 1 554 917 EUR prin intermediul Programului de cooperare teritorială europeană INTERREG IVC pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

31/01/2014