Modernizarea infrastructurii rutiere de bază crește siguranța și accesibilitatea

Estimările arată că prin reabilitarea unui tronson de 68,7 km din drumul național DN66 (E79) din sud-vestul României siguranța rutieră va crește, iar timpii de călătorie vor scădea.

Alte instrumente

 

Această investiție ridică standardul drumului DN66 pe ruta dintre Rovinari și Petroșani. Lucrarea ar trebui să reducă rata accidentelor cu aproximativ 10 %, iar timpul de călătorie dintre cele două orașe cu aproximativ șapte minute. Cei 400 000 de locuitori ai județelor Gorj și Hunedoara sunt principalii beneficiari ai acestei scheme. Totodată, populația și întreprinderile de la nivelul întregii regiuni vor beneficia de un acces mai bun la rețeaua rutieră a României.

Valoare internațională

Drumul DN66 face parte, de asemenea, din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) pe ruta care traversează granița cu Ungaria, prin România și spre granița cu Bulgaria. Programul TEN-T al UE are drept obiectiv îmbunătățirea legăturilor de transport, astfel încât circulația persoanelor și a bunurilor în interiorul și între statele membre să se realizeze fără dificultate.

Lucrările din cadrul acestui proiect au fost împărțite în două loturi. Primul lot vizează un tronson de 36,4 km între Rovinari și localitatea Bumbești-Jiu și include reabilitarea unui drum rutier cu două benzi, precum și modernizarea mai multor intersecții, un sistem de drenare a apei, apeducte și facilități pentru siguranța traficului. Al doilea lot vizează activități similare pe un tronson de 32,3 km din drumul dintre Bumbești-Jiu și Petroșani, precum și lucrări de consolidare a acostamentelor și pantelor.

În total, proiectul contribuie la renovarea a 25 de poduri și la construcția a două poduri noi. Sunt realizate lucrări de reparații și modificări la sute de apeducte, 41 de zone de parcare și de transport în comun, 32 de drumuri secundare și nouă intersecții.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Reabilitarea drumului național DN66, secțiunea Rovinari - Petroșani” se ridică la 88 931 762 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională al UE fiind de 54 866 663 EUR prin Programul Operațional „Transport” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările intră sub incidența priorității „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”.

Data proiectului

22/12/2014