Introducerea energiei alternative în practica obişnuită

Principiul proiectului „Stimularea utilizării sistemelor de energie alternativă în zona transfrontalieră prin înfiinţarea de centre microregionale” este de a cerceta resursele disponibile în anumite locaţii şi a identifica posibilităţile de utilizare a acestora ca surse de energie regenerabilă. Proiectul urmăreşte sporirea diversificării economice şi creşterea eficienţei energetice, concentrându-se asupra anumitor domenii cheie: energia termică, energia solară şi bioenergia. Peste 200 000 de oameni din regiune beneficiază de sistemele de energie alternativă dezvoltate în cadrul acestui proiect.

Alte instrumente

 

„Proiectul model contribuie la extinderea generării de energie alternativă (eficacitate economică, economie de energie, recuperarea gazelor naturale) în rândul instituţiilor şi al cetăţenilor. Promovarea protecţiei mediului va spori calitatea vieţii populaţiei.”
László KICSINY, manager de proiect

Partenerii de proiect au încercat să sensibilizeze oamenii şi organizaţiile din regiune cu privire la avantajele utilizării resurselor energetice alternative, dezvoltând şi diseminând în acelaşi timp soluţii inovatoare în acest sens. Ca exemple de rezultate concrete generate de proiect, putem aminti un Centru de Informare privind Energia Regenerabilă, creat pentru a concepe soluţii, şi înlocuirea încălzirii pe bază de gaz cu soluţii de încălzire alternative într-un Centru Balnear şi un Incubator.

Utilizarea inteligentă a mediului

Partenerii implicaţi în proiect – Consiliul Judeţean Csongrád, Compania Publică Hommokert, Mórahalom şi Consiliul Local Makó din Ungaria şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad din România – au cooperat cu experţi şi companii inovatoare din domeniul energiei pentru a familiariza publicul cu energia alternativă, astfel încât mediul înconjurător să fie respectat atât în prezent, cât şi în viitor.

Încălzire pentru un viitor luminos

Centrul de Informare privind Energia Regenerabilă din Mórahalom, Ungaria, permite experţilor să modeleze soluţii alternative prin metode arhitecturale, consultanţă, educaţie, studii şi analize, precum şi prin armonizarea proiectelor de mediu şi dezvoltare interregională. Centrul ilustrează posibilităţile de utilizare eficace a surselor de energie specifice regiunilor. De exemplu, regiunile însorite ar trebui să se concentreze asupra energiei solare prin soluţii arhitecturale, celule solare şi colectoare solare. Pe de altă parte, zonele agricole şi împădurite sunt mai potrivite pentru producerea de biomasă (plantaţii de ierburi şi copaci pentru energie).

Renunţarea la vechi şi îmbrăţişarea noului

În Ungaria, Centrul Termal şi de Medicină Balneară al oraşului Makó şi Incubatorul din Parcul Industrial Makó au şi rol de exemple privind noua abordare a producerii de energie. Înlocuirea încălzirii pe bază de gaz cu soluţii de încălzire alternative la Centrul Balnear şi la Incubator sunt o dovadă că sursele de energie alternative funcţionează într-adevăr şi constituie exemple şi pentru alţi utilizatori. A fost instalat un sistem termoenergetic pentru încălzire şi furnizare de apă caldă şi s-au construit colectoare solare şi pompe de căldură.


Data proiectului

15/06/2010