Mild Home: inițiativă dedicată construcției de case și de sate eficiente din punct de vedere energetic și accesibile din punct de vedere financiar

Parteneri din șapte țări și-au reunit eforturile pentru a elabora planuri funcționale de case eficiente din punct de vedere energetic și un concept de sat ecologic care să poată răspunde nevoilor familiilor cu venituri medii și mici. Proiectul Mild Home a impus totodată recurgerea la materiale și furnizori de pe plan local.

Alte instrumente

 
Partenerii din cadrul proiectului au elaborat planuri de case eficiente din punct de vedere energetic și un concept de sat ecologic.  © Unioncamere del Veneto Partenerii din cadrul proiectului au elaborat planuri de case eficiente din punct de vedere energetic și un concept de sat ecologic. © Unioncamere del Veneto

" Ne-am asociat cu partenerii noștri din sud-estul Europei pentru a dezvolta un model inovator de clădiri de locuit eficiente din punct de vedere energetic și accesibile din punct de vedere financiar. Rezultatele proiectului ne-au depășit așteptările și ne-au oferit o valoroasă perspectivă transnațională. Aceasta ne-a permis să implicăm sectorul privat în realizarea celor patru case care vor fi închiriate la 50 % din valoarea lor de piață cetățenilor cu venituri reduse. "

Municipalitatea Castelnuovo

O locuință Mild Home trebuie să garanteze un consum infim de energie și să fie construită în baza unor tehnici eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Consorțiul a urmărit să încurajeze construcția de astfel de case în sate ecologice (Eco-Green Villages – EGV), unde eficiența și durabilitatea energetică ar putea fi aplicate la o scară mai largă.

Fezabilitatea proiectului a fost dovedită printr-un studiu de piață realizat în opt provincii europene. Printre cei consultați la data efectuării ultimelor retușuri ale planurilor proiectului se numără localnici, autorități publice, furnizori de materiale, firme de construcții, arhitecți și auditori energetici.

O abordare bazată pe comunitate

În baza acestei analize, proiectul a lansat un concurs de proiectare pentru construcția de case în cinci sate ecologice pilot și a fost primit cu entuziasm de arhitecți, ingineri și absolvenți de studii superioare, care au propus peste 100 de idei conforme cu criteriile Mild Home.

Un alt obiectiv principal al proiectului a fost acela de a crea lanțuri de aprovizionare pentru construcția de clădiri eficiente din punct de vedere energetic. Consorțiul a organizat sesiuni de formare privind aplicarea tehnicilor de construcție Mild Home, la care au participat peste 170 de specialiști în inginerie, proiectare, arhitectură, imobiliare și ecologie.

Un exemplu demn de urmat

În baza acestor activități pregătitoare, consorțiul a reușit să demareze planurile de investiții pentru toate cele cinci sate ecologice pilot. În Castelnuovo Rangone au fost lansate proceduri de achiziții publice pentru construcția unui sat ecologic. În Strem au fost semnate contracte cu arhitecți și ingineri pentru a demara lucrările la satul ecologic.

Un studiu tehnic și de fezabilitate pentru construcția satului ecologic a fost realizat la Savski Venac, iar municipalitatea din Feltre a introdus concepte de proiecte în planul său de acțiune în materie de energie din surse durabile. Între timp, în Sofia, autoritatea locală urmărește să avanseze utilizând fondurile UE disponibile în perioada de programare 2014-2020.

Totodată, conceptele de Mild Home și EGV pot fi ușor adaptate la necesitățile altor regiuni și comunități europene. De fapt, alte două municipalități italiene au demarat proiectarea propriilor sate ecologice după ce au aflat de existența acestui proiect.


Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Mild Home” se ridică la 1 674 178 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 423 050 EUR din Programul operațional „Europa de Sud-Est (ESE)” pentru perioada de programare 2007-2013.


Data proiectului

12/10/2015