Limitarea pierderilor de căldură ale sistemului urban

Bacău, municipiu situat în nord-estul României, îşi modernizează în întregime sistemul de termoficare, în scopul asigurării creşterii eficienţei energetice pentru mai bine de o treime din locuitorii oraşului şi a unui mediu mai curat pentru toţi.

Alte instrumente

 

Printre lucrările planificate se numără reabilitarea centralelor de termoficare şi a reţelelor de aprovizionare cu agent termic, inclusiv instalarea unei unităţi de cogenare cu ciclu combinat gaze-abur în una din centrale. Odată finalizate lucrările, oraşul va fi în deplină conformitate cu legislaţia UE în domeniul mediului care reglementează astfel de sisteme.

Reducerea poluanţilor atmosferici

Sistemul actual de termoficare al municipiului Bacău deserveşte mai bine de 37 % din cei 177 000 de locuitori, precum şi cea mai mare parte a instituţiilor publice din oraş şi a sectoarelor de servicii. Acest proiect, care are o durată de cinci ani, urmăreşte să îmbunătăţească eficienţa centralelor locale de termoficare, care înregistrează pierderi enorme, precum şi eficienţa reţelelor de transport şi de distribuţie aferente. Un alt obiectiv este acela al îmbunătăţirii calităţii aerului pe plan local, ceea ce va fi, evident, în beneficiul sănătăţii populaţiei.

Oraşul are deja un plan de acţiune pentru eliminarea emisiilor dăunătoare – precum dioxidul de sulf (SO2), oxidul de azot (NOx) şi pulberi – din sistemul său de termoficare. Prin urmare, acest proiect va îndeplini obiectivul municipiului Bacău, acela de a deveni mai curat şi mai verde, aducându-l în acelaşi timp la standarde europene în materie de emisii.

Printre măsurile specifice se numără modernizarea cazanului de apă fierbinte din CET2 şi modernizarea a două pompe de transport, precum şi a reţelei de distribuţie. Scopul tuturor acestor măsuri este creşterea eficienţei energetice. CET1 va beneficia de un grup nou în cogenare cu ciclu combinat gaze-abur: aceasta va spori eficienţa energetică şi va reduce emisiile dăunătoare prin eliminarea consumului de cărbune brun. În cele din urmă, proiectul va monitoriza închiderea depozitului de cenuşă şi zgură, ceea ce va reduce poluarea aferentă.

Eficienţă energetică sporită

Până la finalizare, proiectul va aduce o serie de îmbunătăţiri centralelor locale de termoficare, inclusiv cazane şi pompe modernizate. Cei 66 700 de locuitori racordaţi la sistemul de termoficare vor fi beneficiarii direcţi ai proiectului. La nivelul întregii populaţii a municipiului vor exista în timp beneficii semnificative, datorită calităţii îmbunătăţite a aerului şi a condiţiilor de sănătate – contribuind la creşterea atractivităţii zonei pentru investitorii străini.

Proiectul va genera 225 de locuri de muncă în faza de implementare şi 60 de locuri de muncă în faza operaţională. O îmbunătăţire semnificativă a eficienţei energetice a sistemului de încălzire va duce la reducerea consumului de energie primară, inclusiv resurse fosile, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze de seră.

Municipiul Bacău are în plan continuarea reabilitării reţelelor sale de termoficare şi a reducerii emisiilor din aer, în conformitate cu legislaţia UE de dată recentă.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentare cu căldură urbană” are un buget total eligibil de 63 197 300 EUR, contribuţiile din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 31 598 600 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

01/01/2007