Investiţii în competenţe profesionale pentru menţinerea Dunării în mişcare

Dunărea este o arteră vitală de transport paneuropean, care în 2011 a transportat în jur de 45 de milioane de tone de mărfuri. Pentru asigurarea unui viitor strălucit acestui domeniu, există un proiect UE concentrat pe activităţi de educaţie şi formare profesională continuă a persoanelor care supraveghează navele de pe apele fluviului.

Alte instrumente

 
Centrul „NELI-InfoDanube” de formare profesională şi informare © Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, România, parteneri NELI. Centrul „NELI-InfoDanube” de formare profesională şi informare © Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, România, parteneri NELI.

În regiunea Dunării locuiesc 115 milioane de persoane. Fluviul curge pe o distanţă de 2 850 km din Munţii Pădurea Neagră din Germania până la Marea Neagră, traversând 10 ţări europene.

Dezvoltarea transportului pe canalele navigabile interioare (CNI) – inclusiv infrastructura intermodală pentru transferul containerelor între nave, camioane şi trenuri – depinde de îmbunătăţirea cooperării dintre ţările din regiune. Acesta este obiectivul politicii de coeziune a UE, pus în aplicare prin programe precum Programul de cooperare transnaţională din Europa de Sud-Est.

Una dintre provocările cu care se confruntă transportatoarele de mărfuri este aceea a deficitului de personal calificat de navigare, din cauza oportunităţilor limitate de formare profesională şi educaţie din ţările din regiunea Dunării. Prin activitatea desfăşurată la bordul navelor, în porturi şi în logistică, aceştia asigură că traficul fluvial se realizează în siguranţă şi fără dificultăţi.

Viitori căpitani pe Dunăre

Proiectul european NELI – Reţeaua de cooperare în materie de logistică şi educaţie nautică vizează soluţionarea acestei provocări specifice, concentrându-se pe sprijinirea prin soluţii inovatoare a transportului pe canalele navigabile interioare din cadrul coridorului dunărean. Acesta a reunit 15 parteneri activi în transportul pe canalele navigabile interioare din opt ţări: Austria, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, România, Serbia, Slovacia şi Ucraina. Noua reţea de cooperare facilitează schimbul de informaţii şi activităţi comune între ţările participante.

Fiecare dintre cele opt ţări partenere participante la proiect a dezvoltat un plan naţional de acţiune. Aceste planuri au fost incluse în Planul transnaţional pentru regiunea Dunării, concentrându-se pe acţiuni comune pentru standarde şi concepte comune în ceea ce priveşte formarea profesională a personalului în materie de navigare pe Dunăre, transport şi logistică. Printre aceste acţiuni se numără recrutarea şi formarea personalului nautic, armonizarea practicilor de formare şi certificare şi elaborarea unor materiale moderne de predare. Planul transnaţional se completează cu strategia UE din 2010 pentru regiunea Dunării, al cărei plan de acţiune solicită investiţii în educaţie şi locuri de muncă în sectorul navigaţiei pe Dunăre.

Alte rezultate notabile ale proiectului sunt înfiinţarea a patru centre de informare şi formare profesională în materie de CNI „NELI-InfoDanube”(Austria, Croaţia, Ungaria şi România), precum şi elaborarea materialului didactic pe tema CNI atât pentru şcolile din regiunea Dunării, cât şi pentru pregătirea online.

„NELI a reprezentat o provocare de excepţie pentru toţi partenerii, din moment ce a constituit o încercare revoluţionară de a crea o reţea transnaţională care să apropie părţile interesante din toate ţările riverane la Dunăre şi să le ofere servicii şi instrumente adecvate pentru a elimina decalajele existente în materie de IT, pentru a promova şi a îmbunătăţi navigaţia pe căile interioare şi pentru a deschide calea unor activităţi noi, comune şi transnaţionale.”

- Vasile Pipirigeanu, Manager de proiect NELI

Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţiile totale în proiectul „NELI – Reţeaua de cooperare pentru logistică şi educaţie nautică navală, focalizate pe transportul pe ape interioare în coridorul Dunării, susţinută de soluţii inovatoare” se ridică la 2 167 800 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională al UE ridicându-se la 1 624 650 EUR prin axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea accesibilităţii, Aria de intervenţie 2 – Dezvoltarea strategiilor de diminuare a «diviziunii digitale»” a Programului de cooperare transnaţională din Europa de Sud-Est pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

31/10/2013