Lucrările de infrastructură cresc numărul turiștilor în Arad

Un proiect de infrastructură de transport care a inclus drumurile rutiere și liniile de tramvai a contribuit la creșterea cu 27 % a numărului de turiști veniți să viziteze centrul istoric al Municipiului Arad din România în primul an de funcționare.

Alte instrumente

 
Imagine a Podului Traian Imagine a Podului Traian

" Proiectul CIVAR a sporit atractivitatea orașului și a județului Arad, prin lucrări durabile de reabilitare, promovarea patrimoniului cultural și istoric al zonei și modernizarea infrastructurii. "

Iulian Morar, Primăria Municipiului Arad – Unitatea de Implementare a Proiectului

Proiectul „Reabilitarea centrului istoric vechi al Municipiului Arad” (CIVAR) a constat în lucrări de reabilitare a 12 străzi, precum și în restaurarea completă a Podului Traian, o construcție reprezentativă care măsoară 185,4 m de drum rutier și linii de tramvai.Totodată, în zona centrală au fost instalate conducte de apă și canalizare, precum și puncte luminoase pentru iluminatul public pe o suprafață de 10 km. În plus, au fost realizate lucrări de reabilitare a clădirii unei școli cunoscute sub denumirea de Preparandia, o construcție istorică.

Dintre lucrările derulate, reabilitarea Podului Traian a îmbunătățit în mod semnificativ infrastructura de transport public a orașului. În prezent, podul realizează legătura între cele două secțiuni ale proiectului „Transport urban Arad”, asigurând continuitatea circulației pe drumurile rutiere și liniile de tramvai de-a lungul axei principale a orașului. A fost înregistrată o creștere semnificativă a numărului de pasageri, mulți deținători de autoturisme optând acum pentru transportul public, ceea ce reprezintă o veste bună pentru mediu.

Beneficii pentru economia locală

La un an de la finalizarea lucrărilor, numărul turiștilor în Arad a crescut cu 27 %. Această creștere a atractivității turistice a avut un impact economic pozitiv semnificativ asupra orașului.

Proiectul „Reabilitarea centrului istoric vechi al Municipiului Arad” combină în mod fericit necesitatea comunității de a conserva trecutul și de a-și îmbogăți viitorul. Proiectul răspunde unei serii de obiective strategice ale orașului, între care o mai bună infrastructură de transport, o creștere a utilizării transportului public, revitalizarea patrimoniului cultural, sporirea protecției mediului și ameliorarea calității vieții locuitorilor orașului.

Noul sistem de alimentare cu energie din surse regenerabile produce suficientă energie pentru funcționarea noilor garnituri, iar calitatea noilor șine, alături de sistemul de înaltă tehnologie de semnalizare a traficului, face ca traversarea Podului Traian să fie o experiență sigură, calmă și confortabilă. Proiectul CIVAR este interconectat cu alte proiecte strategice de infrastructură, ilustrând viziunea strategică integrată pe termen lung a municipalității Arad pentru acest oraș.

Proiectul a generat 15 locuri de muncă cu durată nedeterminată.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad – CIVAR” se ridică la 8 700 876 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 5 816 005 EUR din Programul operațional „Programul Operațional Regional” pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

02/10/2014